Kategori Startsidan

Dan Turdén, en av grundarna till Kamraterna, lämnar Kamraterna som konstnärlig ledare, då han nyligen blivit operachef för Norrlandsoperan.

– När jag tillsammans med Maximilian Mellfors och Monica Almqvist-Lovén grundade Kamraterna för 14 år sedan fanns ingen djupare framtidsvision utom den att skapa ett sammanhang där vi tre kunde få spela teater tillsammans. Det som började som ett rent lustprojekt med tre års sommarteater i Norrköping har under åren ändrat mål, mening och form, och utvecklat sig till ett av Sveriges mest progressiva operakompanier. Med lusten kvar som essentiell grund. Sedan vår första operaproduktion med Mozarts Zaide 2011 har vi främst koncentrerat oss på att flytta fram positionerna för hur man kan gestalta en alternativ opera som inte förnekar sin tradition men först och främst är förankrad i sin samtid. På det sättet har vi träget fyllt ett tomrum som kompletterat de stora operascenerna i Stockholm.

Nu är läget rätt att låta nya krafter fylla Kamraterna med ett innehåll som gör att kompaniet kan fortsätta att kaxigt befinna sig i framkant och producera krispig opera. Detta blev tydligt i och med att jag axlade rollen som operachef för Norrlandsoperan februari 2020. Då det nu finns en stabil organisation med konstnärlig kredibilitet, en stadig finansiering och trogen publik är tiden inne för mig att sluta som konstnärlig ledare för Kamraterna. Jag kan inte nog betona hur mycket jag gläds åt styrelsens beslut att tillsatta Helena de Waal som Kamraternas nya konstnärliga ledare.

Start typing and press Enter to search