Vi är det fria operakompaniet Kamraterna!

Vi spelar närmare publiken, når längre in i hjärtat och frambringar både skratt och eftertanke. Vi belyser tidlösa teman och låter musikaliteten sammanbinda den sjungna och den talade teatern.

Kamraterna vill också, utan att göra avkall på särarten, bevisa att opera är en levande och samtida konstform. Vi skapar ett komplement till de stora institutionerna genom att i mindre skala men med stor övertygelse utmana och utveckla operan vad gäller form, aktualitet och arbetsmetoder.

Kamraterna gör modig, engagerad och krispig operakonst.

Välkommen till oss!
Dan Turdén, en av grundare av Kamraterna

Kamraterna - Manifest

Start typing and press Enter to search