Kategori Tidigare Nyheter

Han erbjuder honom klädestyg och bjuder in honom till middag.

Genom dunkla antydningar gör han hustruns älskare osäker och när han en andra gång tar dem på bar gärning förvandlas en till synes inte alltför seriös svärdslek till blodigt allvar när Simone dödar Guido.

Titeln till trots är Zemlinskys enaktare en makaber komedi baserad på en förlaga av Oscar Wilde. Zemlinsky skrev stycket 1917 i fin de siècle-tongångar med ett tonspråk som förebådar expressionismen och tonalitetens implosion.

Av: Oscar Wilde/Alexander von Zemlinsky
Medverkande: 3 sångare och en pianist.

23 och 24 november 19.00

För mer information, www.kamraterna.com
Daniel Szpigler – Verksamhetsledare & Producent
[email protected]
0708 – 34 46 22

Start typing and press Enter to search