Maximilian MellforsVice ordförande

    Maximilian är fortfarande aktiv i Kamraterna, samma grupp som han var med och grundade tillsammans med Dan Turdén.

    Maximilian är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan i Göteborg och har medverkat i flera av Kamraternas uppsättningar. Sista gången som skådespelare 2009. Arbetar sedan dess som sommelier.

    Start typing and press Enter to search