Jerry AdboOrdförande

    Jerry är utbildad dirigent och klassisk musiker vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han spelar klassiskt accordeon och piano. Jerry har också en folkhögskollärarexamen.

    Vid sidan av sitt arbete som arbetsrättslig rådgivare vid ett fackförbund frilansar han som musiker och undervisar privat på dragspel/accordeon. Jerry leder körer och ingår i det konstnärliga teamet för musikalen ”We Will Rock You” med premiär i april 2023 samt har komponerat musiken till teateruppsättningen ”Att angöra en brygga” som har premiär 2024.

    Se mer på www.stradellamusik.com

    Start typing and press Enter to search

    Dan Turdén