Karolina BlixtLedamot

    Karolina är född och uppvuxen i Stockholm och är sedan sin examen från Operahögskolan 2007 verksam på opera- och konsertscener runt om i Sverige och övriga Europa. Hon är mezzo-sopranen som sjungit på scener som Folkoperan, Drottningsholmsteatern, Confidencen, Kungliga Operan, Göteborgsoperan.

    Opera Für Alle är en egenproducerad föreställning som spelats runtom i vårt avlånga land. En mycket omtyckt föreställning, som vill visa publiken att opera inte alls behöver vara svårt. Karolina har även medverkat i några av Kamraternas produktioner och är mycket glad att nu ingå i styrelsen.

    ”Jag är passionerat förälskad i konstens olika uttrycksmöjligheter och skapande processer, scenrummets magi och mötet med en publik. Opera för mig är en konstform som med sin inneboende analoga kraft behövs i vårt allt snabbare ”ovanpå-samhälle” och jag välkomnar fler plattformar för operans uttrycksform, fortlevnad, tillgänglighet och utveckling. Opera är för mig en verklig kärna i mänsklig expansiv, kreativ analog närvaro och urkraft. En kraft som, när den är på riktigt, har potential att beröra direkt, djupt och läkande.” 

    Start typing and press Enter to search