Clara MårtenssonLedamot

    Clara avskyr tystnad. Därför har hon studerat radioproduktion, klassisk sång och opera på Stockholm Operastudio, samt tagit en kandidat i Musikvetenskap med kommunikatörsinriktning på Stockholms Universitet. Under sin avslutande termin på universitetet 2020 praktiserade hon hos Kamraterna.

    Nu arbetar hon som intendent på Stiftelsen Musikkulturens Främjande, en privat museisamling helt dedikerad åt klassisk musik, som även ordnar konserter och seminarier.

    Start typing and press Enter to search