"Han gjorde samma intryck som ett slemmigt djur. Som en av dessa maskar vilka avsöndras ur kroppen på barn."

Parias - bekännelser från botten.

av August Strindberg och Ola Hansson

1-15 augusti 2007 på Himmelstalunds Brunnssalong, Norrköping.

Se föreställningsbilder »
Mer om Strindberg och Hansson »
Produktionsfakta »


Ola Hansson August Strindberg

”Vari ligger den gräns, där ansvarigheten slutar och otillräkneligheten tar vid? Är det inte med denna på samma sätt som med linjen mellan två fält av olika sädesslag? Man tycker nog att den är dragen skarp och rak, men ser man närmare efter, finner man att de båda sädesslagen växer in bland varandra.”
Nyckelfrågeställningen till föreställningen hittar man hos Ola Hansson i en av novellerna i samlingen Parias.

Vid första åsynen handlar materialet om brott och straff. Tydligt är också det lätt plakatteatermässiga saluförandet av idén om övermänniskans rätt att härska över parian. Snabbt har vi dock tvingats bearbeta än mer grundläggande och djupare frågeställningar om ansvar/skuld, val/slump, jämvikt, klasstillhörighet, rätten till tolkningsföreträde, och inte minst högmod. Vi möter Herr X och Herr Y, två forskare på landet, som under ett åskväder utkämpar en moralisk kamp. Båda har ett dolt förflutet som under pjäsens gång avslöjas.

Ordet Paria kommer egentligen från Indien och används i västerlandet något slarvigt som synonym till kastlös och i vanligt språkbruk som utstött, föraktad, mindervärdig person. Det är just i den senare betydelsen Hansson och Strindberg använder ordet.

I rollerna:

Maximilian Mellfors – Herr X
Dan Turdén – Herr Y

Spelschema:

1 augusti kl. 19.00 PREMIÄR.
2 augusti kl. 19.00
5 augusti kl. 19.00
6 augusti kl. 19.00
7 augusti kl. 19.00
8 augusti kl. 19.00
9 augusti kl. 19.00
12 augusti kl. 19.00
13 augusti kl. 19.00
14 augusti kl. 19.00
15 augusti kl. 19.00

Med stöd av:

Östgötateatern »
Kultur- och fritidsnämnden, Norrköpings kommun »
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse »