Miljö

Kamraterna har viljan och ambitionen att arbeta med miljöfrågor. Genom ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar kan teatern fortsätta hantera dagens miljöproblem och samtidigt arbeta för en hållbar utveckling. Miljöplanen visar riktningen Kamraterna strävar mot för att uppnå en bättre miljö.

Sammandrag av miljöplanen

Vill du se hela miljöplanen eller samarbeta med Kamraterna i miljöfrågor? Eller har du tips och råd? Maila oss gärna på kontakt@kamraterna.com